Tijdens de NDD2016 zullen in een speciale lunchsessie de resultaten van de dialoog Pakketscan.nl Diabetes worden gepresenteerd. Zorginstituut Nederland is het afgelopen jaar de dialoog aangegaan met diabetespatiënten, ouders/verzorgers hiervan, diabeteszorgverleners en zorgverzekeraars. De resultaten zijn 15 prominente knelpunten in diabeteszorg.

Zorgkwesties in de diabeteszorg
Op Pakketscan.nl vergelijkt Zorginstituut Nederland drie aspecten van zorg met elkaar:

 • gevraagde zorg 
 • aangeboden zorg 
 • verzekerde zorg

Verschillen daartussen worden beschreven in zogenoemde ‘zorgkwesties’. Pakketscan.nl laat zien waar knelpunten en mogelijkheden voor verbetering liggen, van zowel de kwaliteit van de zorg als de zorgverzekering. Dit op basis van een breed scala aan bronnen en praktijkervaringen uit het zorgveld.

Onderwerpen
Dit leverde 15 knelpunten op. Sommige zijn bekend, andere zijn nieuw.

 • Onvoldoende aandacht voor leefstijl
 • Te veel controles
 • Kwaliteit bloedglucosetestmateriaal schiet tekort
 • Therapieontrouw bij gebruik van medicijnen
 • Behoefte aan meer vergoeding van zorg
 • Onvoldoende voetzorg
 • Voorgeschreven medicijnen ongewenst
 • Kunstmatige alvleesklier in opkomst
 • Blijvende verandering van leefstijl is moeilijk
 • Voorschrijven dure bloedglucoseverlagers
 • Behoefte aan meer keuzevrijheid en ruimere vergoeding van bloedglucosetestmaterialen
 • Onvoldoende farmaceutische zorg
 • Nieuwe diagnostiek en behandelingen
 • Onbedoelde effecten van geneesmiddelen
 • Kwaliteit diabeteszorg schiet soms tekort

Tijdens NDD is de vraag aan de orde: wat gaan we samen eraan doen?

NDD2016 - Nationale Diabetes Dag