De Nederlandse Diabetes Federatie start een stakeholdersdialoog standaard bloedglucosemeting. Doel van deze NDF Dialoog is om tot gedragen en geldende afspraken te komen rondom dit voor diabetespatiënten essentiële aspect van hun zelfmanagement.

In het voorjaar van 2015 publiceerde de NDF het statement ‘Naar een landelijk kwaliteitsbeleid bloedglucosemeting’. Aanleiding was de toenemende onrust rondom de kwaliteit en verstrekking van bloedglucosemeters. De NDF riep alle betrokken partijen op om het belang van de patiënt voorop te stellen en samen werk te maken van een landelijk kwaliteitsbeleid bloedglucosemeting.

De afgelopen maanden heeft de NDF zich met succes ingezet om deze stakeholdersdialoog van start te kunnen laten gaan. Patiënten, zorgverleners, producenten, leveranciers en individuele zorgverzekeraars zijn in de dialoog vertegenwoordigd. Ook Zorgverzekeraars Nederland neemt deel. De NDF treedt op als regisseur van de dialoog.

Het gemeenschappelijk streven is om op korte termijn consensus te bereiken over een breed gedragen kwaliteitsbeleid. Daarbij zal ook gekeken worden naar ieders rol en verantwoordelijkheid bij het operationaliseren en borgen van het beleid. Een belangrijk uitgangspunt is dat mensen met diabetes die daarvoor in aanmerking komen, moeten kunnen beschikken over een betrouwbaar en passend meetinstrument voor zorgvuldige zelfcontrole. Passend wil zeggen dat de meter optimaal tegemoet komt aan de individuele zelfzorgbehoeften van de patiënt.

Andere onderwerpen die tijdens de NDF Dialoog bloedglucosemeting aan orde zullen komen zijn onder andere certificering en periodieke herkeuring van meters, goed gebruik en educatie, en substitutie. De eerste contouren van consensus zullen naar verwachting worden gepresenteerd tijdens een werkconferentie op 23 juni dit jaar.