Vandaag lanceren de Nederlandse Diabetes Federatie en Zelfzorg Ondersteund (ZO!) de online versie van de Instrumentenkiezer zelfmanagementondersteuning. De online versie moet zorgverleners en zorggroepen nog beter helpen om zelfmanagementondersteuning te implementeren in de dagelijkse praktijk. De lancering vindt plaats tijdens het NDF-congres Nationale Diabetes Dag 2016.

In de zorgrelatie met mensen met een chronische aandoening richten zorgprofessionals zich steeds meer op het ondersteunen van eigen regie. Daarvoor zijn tal van instrumenten, methoden en tools beschikbaar. De Instrumentenkiezer bundelt en ontsluit dit aanbod en helpt de zorgverlener op een snelle, eenvoudige manier aan relevante informatie.

De Instrumentenkiezer werd ontwikkeld door de NDF, op verzoek van ZO! en in afstemming met Vilans en (voormalig) CBO. De eerste versie kwam begin 2015 beschikbaar. Met de lancering van deze geactualiseerde online versie beschikt het veld nu over een dynamisch portaal met een overzichtelijk aanbod van beschikbare instrumenten op het gebied van zelfmanagementondersteuning.

Het aanbod is in de eerste plaats bedoeld ter ondersteuning van de dagelijkse zorgpraktijk van individuele zorgverleners, zorggroepen, gezondheidscentra, huisartsenpraktijken en multidisciplinaire teams. Tegelijk is de instrumentenkiezer ook geschikt voor bijvoorbeeld een kwaliteitsfunctionaris binnen een zorggroep, een team of werkgroep dat aan de slag gaat met zelfmanagement of adviseurs die trajecten op het gebied van zelfmanagement begeleiden.

Naar Instrumentenkiezer zelfmanagementondersteuning