Vandaag publiceert de NDF een Handreiking voor implementatie van digitale gegevensuitwisseling in de cardiometabole keten. De handreiking is gebaseerd op leerervaringen uit een pilot in drie proefregio’s rondom de vraag wat er nodig is voor een succesvolle implementatie van de informatiestandaard cardiometabole aandoeningen. De pilot is uitgevoerd in samenwerking met PON en Platform Vitale Vaten en is mede mogelijk gemaakt door Zorginstituut Nederland.

Volgens de handreiking kent de weg naar digitale gegevensuitwisseling in een keten vijf stappen: het formaliseren van de samenwerking, het maken van procesafspraken, het inventariseren van de informatiebehoefte, het kiezen van digitale ondersteuning (ICT) en projectmatige implementatie. Elke stap wordt kort omschreven en voorzien van enkele effectieve tips. De handreiking is te vinden op de NDF website zorgstandaarddiabetes.nl.