Zowel huisartsen als patiënten zijn ronduit positief over het nieuwe diabetesjaargesprek, als opvolger van de gebruikelijke jaarcontrole. Dat blijkt uit onderzoek naar gespreksmodel dat werd ontwikkeld in het kader van het innovatieproject NDF Personalized Diabetes Care. Het model moet arts en patiënt helpen om bij de afstemming van de behandeling meer rekening te houden met de complexe context van iemands leven met diabetes. In het diabetesjaargesprek komen daarom niet alleen gezondheidsgerelateerde factoren aan de orde maar ook een breed pallet persoonsgebonden factoren.

Patiënt meer aan het woord
Het onderzoek ging in 2015 kleinschalig van start bij 25 huisartsen. De huidige resultaten bieden een eerste tussenstand. Huisartsen ervaren het gebruik van het gesprekmodel als een relevante innovatie. Bij 82 procent van de gesprekken hielp het model om goed zicht te krijgen op persoonsgebonden factoren. Geconstateerd wordt dat de patiënt duidelijk meer aan het woord is en actief deelneemt aan het gesprek. Het model bevordert gezamenlijke besluitvorming. Artsen geven aan in zo’n 80 procent van de jaargesprekken samen met de patiënt de behandeldoelen en behandeling te hebben bepaald.

Gezamenlijke besluitvormig
Deelnemende patiënten bereiden hun jaargesprek voor aan de hand van vier vragen. 95 procent van de patiënten geeft aan met de arts te hebben overlegd over persoonlijke doelen. Zo’n 90 procent zegt dat de arts verschillende behandelmogelijkheden heeft besproken en de voor- en nadelen begrijpelijk heeft uitgelegd. Ruim de helft geeft na afloop aan het jaargesprek als prettiger te ervaren dan de traditionele jaarcontrole en zich meer betrokken te voelen bij het nemen van beslissingen over de behandeling. Het diabetesjaargesprek wordt gewaardeerd met gemiddeld rapportcijfer van 8,8.

Grootschalige uitrol
Het model voor het diabetesjaargesprek is ontwikkeld in het kader van het innovatieproject NDF Personalized Diabetes Care. Het project moet een structurele aanpak bieden om de zorg voor elke diabetespatiënt op maat in te richten. Op basis van de eerste resultaten is besloten het onderzoek in 2016 verder op te schalen. In totaal zullen zo’n 100 artsen in zowel eerste- als tweedelijn deelnemen en 2500 patiënten worden geïncludeerd. Het onderzoek richt zich op de meerwaarde van het diabetesjaargesprek in relatie tot kwaliteit van zorg en leven en doelmatigheid. Daarbij moeten de verzamelde data ook inzicht geven in impact van de verschillende factoren die in het gespreksmodel zijn opgenomen.

 Het innovatieproject NDF Personalized Diabetes Care wordt mede mogelijk gemaakt door onder andere Diabetes Fonds en Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met UMCU en LUMC.