Recent verscheen het e-book Inspiratie voor zelfmanagement. Een aansprekende publicatie van ROS-netwerk, dat zelfmanagement vanuit verschillende invalshoeken belicht. Het verhaal van Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg gaat over de implementatie van NDF Personalized Diabetes Care en zelfmanagementondersteuning.

In haar voorwoord zegt Anneke Venema van ROS Friesland dat het stimuleren van zelfmanagement ook vraagt om een andere houding en rol van zorgprofessionals en aanpassingen in de eigen organisatie. “Ervaring leert dat er vaak meer nodig is dan een training ‘motivational interviewing’ en het aanschaffen van een ICT applicatie. Een goed verhaal over het waarom van zelfmanagement, een gedragen visie en samen met patiënten en stakeholders een aanpak kiezen die patiënten activeert, dragen bij aan de benodigde cultuuromslag.”

Een gestandaardiseerde aanpak van zelfmanagement bestaat nog niet. In dit e-book staan acht goede voorbeelden van hoe enkele organisaties concreet aan de slag zijn gegaan. Voorbeeld vier gaat over implementatie van NDF Personalized Diabetes Care en zelfmanagementondersteuning door Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg (HOZL). Samira Guerrouj en Rowen Bours van de HOZL vertellen over het PDC gespreksmodel: “Door het toepassen van dit model wordt de medische focus van het jaargesprek omgevormd tot een meer integrale benadering. Huisartsen zetten letterlijk hun pc uit en besteden 20 minuten echt aan de cliënt.”

In antwoord op de vraag Wat maakt deze aanpak een succes?, geeft Rowen aan dat er nog geen harde uitspraken zijn te doen over deze manier van consult voeren omdat de implementatie van het model deel uitmaakt van een nog lopend grootschalig onderzoek door de NDF naar haalbaarheid en bruikbaarheid. “Je merkt wel dat huisartsen enthousiast worden door het gewoon te doen. We horen vaker terug dat dit soort gesprekken de reden is waarom ze ooit huisarts geworden zijn.” Huisartsen geven aan dat ze nieuwe dingen over cliënten te weten komen die zeer relevant zijn voor hun begeleiding.

Het e-book Inspiratie voor zelfmanagement is te downloaden op de website van Zorgimpuls.