Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

Vandaag is in het nieuws dat Diabetesvereniging Nederland zich zorgen maakt over de kwaliteit van glucose teststrips. Volgens DVN is er onvoldoende toezicht op het vervoer en de opslag van deze strips. Navraag door de Nederlandse Diabetes Federatie leert dat er op dit moment geen feiten bekend zijn die duiden op concrete problemen met de kwaliteit.

Juist omdat er regelmatig rumoer is rondom bloedglucosemeting, startte de federatie de NDF Dialoog Standaard Bloedglucosemeting om samen met alle stakeholders te komen tot consensus over een integraal kwaliteitsbeleid, uitgewerkt in concrete kwaliteitscriteria en werkbare afspraken. Patiënten, zorgverleners, producenten, leveranciers en individuele zorgverzekeraars zijn in de dialoog vertegenwoordigd. Ook DVN en de in de Telegraaf genoemde overkoepelende organisatie van fabrikanten en importeurs van in vitro diagnostica in Nederland, Diagned, nemen deel als constructieve partners.

De NDF constateert als voorzitter dat er belangrijke voortgang wordt geboekt, betreffende de hele keten van productie en distributie tot en met gebruik en begeleiding. De federatie roept partijen op om zorgen te benoemen binnen de dialoog en te blijven investeren in een structurele oplossing op basis van samenwerking.