Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

NHG publiceerde begin deze maand nieuwe versies van indicatoren over de kwaliteit van de huisartsenzorg, onder andere voor de patiëntengroep diabetes type 2 (versie 1.7). NHG laat verder weten dat ook het generieke export format is aangepast (versie 4). Binnenkort zal in een apart document worden ingegaan op indicatoren in de huisartsenzorg, met name ontwikkeling en gebruik.

De nieuwe versies van indicatoren zijn hier te vinden.