Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

De Nederlandse Diabetes Federatie startte de NDF Dialoog Standaard bloedglucosemeting vanwege aanhoudende zorgen in het veld over de kwaliteit van bloedglucosemeting d.m.v. vingerprikken, mede naar aanleiding van rumoer in de media over onder andere betrouwbaarheid van bloedglucosemeters en teststrips. Doel is om tot gedragen en geldende afspraken te komen rondom dit voor diabetespatiënten essentiële aspect van hun zelfmanagement.

Op 23 juni werd tijdens een werkconferentie een concept Nationaal Consensusdocument Kwaliteitscriteria Standaard bloedglucosemeting gepresenteerd en besproken. Het concept was voorbereid door een werkgroep met daarin DVN, DiHAG, EADV, KNMP, NVKC, NVD/DNO, NIV, NVK, FHI, Diagned en ZN. De criteria die werden opgesteld hebben betrekking op de fase van voorbereiding en start van zelfcontrole, op de begeleiding tijdens chronische fase en op de organisatie en infrastructuur rondom zelfcontrole.

De voorstellen werden positief ontvangen door de deelnemers. De criteria zijn punt voor punt besproken en in principe is op alle punten consensus bereikt. Inclusief de overeenstemming dat voor de vaststelling van sommige criteria meer onderzoek nodig is naar nut en noodzaak, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse verificatie van bloedglucosemeters.

Met de succesvolle werkconferentie is een belangrijke stap gezet richting een integraal kwaliteitsbeleid dat veilig moet stellen dat zelfcontrole door betrouwbare bloedglucosemeting effectief bijdraagt aan de kwaliteit van (zelf)zorg van mensen met diabetes. VWS, ook aanwezig bij conferentie, had eerder al laten weten de definitieve versie van het Consensusdocument te zullen overnemen als uitgangspunt voor de werkgroep diabetes die zich binnen het Bestuurlijk overleg hulpmiddelen, bezighoudt met bloedglucosemeting. De werkgroep zal zich met name inzetten voor landelijke implementatie, borging en naleving van de Kwaliteitscriteria. Naar verwachting komt de definitieve versie eind dit jaar beschikbaar.