Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

Met droefheid hebben bestuur, directie en medewerkers van de Nederlandse Diabetes Federatie kennis genomen van het overlijden van Wim Wientjens. Wim heeft zowel nationaal als internationaal veel voor de diabeteszorg betekend. Wim was reeds in 1998 bij de oprichting van de Nederlandse Diabetes Federatie betrokken: van 1998 tot 2005 nam hij namens Diabetes Vereniging Nederland als vicevoorzitter deel aan ons bestuur. In de jaren daarna kwam hij via verschillende functies bij de IDF internationaal op voor de belangen van mensen met diabetes.

Wij denken met veel dank en respect terug aan zijn niet aflatende en onvermoeibare inzet voor het blijvend verbeteren van de kwaliteit van zorg voor mensen met diabetes.

Namens bestuur van de NDF,

Prof. Dr. S.W.J. Lamberts