Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

Nieuwe gebruikers van glargine-insuline die verzekerd zijn bij coöperatie VGZ krijgen vanaf 1 september Abasaglar, een biosimilar, als voorkeursmiddel. Voor bestaande gebruikers blijft het oorspronkelijke middel Lantus® gewoon beschikbaar en vergoed. Dit besluit neemt VGZ na overleg met de NDF en Diabetesvereniging Nederland (DVN).

Wat verandert er voor verzekerden van VGZ?
Mensen met diabetes die bij VGZ verzekerd zijn en van hun arts voor de eerste keer insuline glargine krijgen voorgeschreven, krijgen vanaf 1 september het middel met de merknaam Abasaglar. Dit is een zogenoemde biosimilar, een biologisch geneesmiddel dat soortgelijk is aan het origineel. Verzekerden van VGZ die nu Lantus® gebruiken, mogen dit middel tegen volledige vergoeding blijven gebruiken. Onder vermelding van medische noodzaak kan de arts Lantus® ook nog steeds laten verstrekken aan nieuwe gebruikers. Deze uitzondering bestaat bijvoorbeeld voor kinderen en vrouwen die zwanger zijn of willen worden.

Maatwerk blijft mogelijk
VGZ heeft het standpunt gerespecteerd van NDF en DVN, dat artsen kunnen afwijken van het voorkeursmiddel als zij dat wenselijk achten. DVN-voorzitter Margreeth Smilde vindt het goed dat er ruimte blijft om te kijken naar individuele situaties. “Uit ons overleg is een goed beleid voortgekomen. Voorschrijvers krijgen - als hen dat verstandig lijkt - in specifieke situaties de ruimte van het voorkeursbeleid af te wijken. VGZ zorgt daardoor dat maatwerk mogelijk blijft.” Ook Inge de Weerdt, directeur van de NDF, is blij met de wijze waarop de verschillende partijen overleg voerden. “We zijn met elkaar de dialoog aangegaan om ervoor te zorgen dat de Nederlandse diabeteszorg en preventie op hoog niveau blijft. Door het gezamenlijk optrekken in dit traject dienen we de patiënt het beste.”

Geen aftrek van eigen risico
Voor VGZ verzekerden die bij de huisarts onder behandeling zijn, kan het voordelig zijn dat het voorkeursmiddel Abasaglar, niet voor rekening van het eigen risico komt. Doordat ook de diabeteszorg van de huisarts buiten het eigen risico blijft, is het mogelijk dat zij hun (verplichte) eigen risico niet geheel hoeven te betalen. Mensen met diabetes die door een specialist in een ziekenhuis worden behandeld, zijn meestal hun verplicht eigen risico sowieso al kwijt. Voor hen is het minder interessant dat het middel bij VGZ niet ten koste van het eigen risico gaat.

Klik hier voor het NDF standpunt Biosimilar insulines. Het standpunt geeft expliciet aandacht aan effectiviteit, veiligheid en ‘uitwisselbaarheid’ van biologische referentiegeneesmiddelen en hun biosimilars.
Informatie voor patiënten vindt u in deze brochure.