In de proeftuinen van EDZ maken plaatselijke organisaties samen werk van preventie en zorg op maat. In deze zogenoemde living labs worden beleidsplannen getoetst aan de werkelijkheid, worden aanpakken en interventies getest op haalbaarheid en bruikbaarheid en krijgen nieuwe ideeën de kans zich te bewijzen. Op de nieuwe pagina EDZ Practices van expeditieduurzamezorg.nl worden deze ‘uitvindingen en ervaringen gedeeld.