Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

Gisteren stuurde minister Schippers het rapport ‘Blood glucose meters. Performance of devices on the Dutch market’ naar de Tweede Kamer. Het rapport is opgesteld door RIVM in opdracht van IGZ. Volgens de NDF onderstreept het rapport de urgentie van een structurele oplossing in de vorm van een Kwaliteitsstandaard bloedglucosemeting.

Het meten van de eigen bloedglucosewaarden is voor mensen met diabetes van groot belang om hun aandoening te managen. Aanhoudende zorgen in het veld over de kwaliteit van de metingen waren aanleiding voor het onderzoek door RIVM. NDF directeur Inge de Weerdt: “Goed dat het rapport er nu ligt maar wat is nu de boodschap? In feite wordt gezegd: het kan beter maar maakt u zich geen zorgen. Er wordt zelfs beweerd, op basis van een te beperkte raadpleging van het veld, zelfs zonder te spreken met patiënten, dat onnauwkeurige metingen op de lange termijn geen risico’s hoeven te vormen voor patiënten. Dat kan natuurlijk niet, volgens mij ben je dan het belang van zelfcontrole en betrouwbaar meten uit het oog verloren.”

Volgens de NDF neemt het rapport de zorgen die leven in het veld niet weg. Ook worden er geen concrete maatregelen voorgesteld om de kwaliteit beter te garanderen. Wel zegt de inspectie toe dat men zal toezien op de implementatie en naleving van de Kwaliteitsstandaard bloedglucosemeting die in ontwikkeling is. De Weerdt: “Dat is dan toch goed nieuws. Naar aanleiding van alle rumoer rondom bloedglucosemeting hebben wij het initiatief genomen tot een sector-brede stakeholdersdialoog. Doel is om te komen tot een integraal kwaliteitsbeleid dat veilig moet stellen dat zelfcontrole door betrouwbare bloedglucosemeting effectief bijdraagt aan de kwaliteit van (zelf)zorg van mensen met diabetes.”

Patiënten, zorgverleners, producenten, leveranciers en individuele zorgverzekeraars zijn in de dialoog vertegenwoordigd. Ook Zorgverzekeraars Nederland neemt deel. De NDF treedt op als regisseur van de dialoog. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de Kwaliteitsstandaard. De Weerdt: “Er is consensus, het gaat nu om de uitwerking in concrete criteria en afspraken. VWS heeft inmiddels laten weten de standaard te zullen overnemen. Goed om nu te weten dat de inspectie gaat toezien op onze standaard!”

In de Kwaliteitsstandaard wordt gekeken naar ieders rol en verantwoordelijkheid bij het operationaliseren van het beleid. Ook naar die van de patiënt. “Het rapport hamert op goed gebruik door de patiënt en goede instructie door zorgverleners. Prima, mee eens, maar wij kiezen voor een integraal beleid dat verder reikt dan alleen patiënt en zorgverlener. Het gaat om de hele keten, waarbij we ook uitgebreid gekeken hebben naar de betekenis van een keurmerk en noodzaak voor jaarlijkse controle. Met onze Kwaliteitsstandaard realiseren we, geheel op eigen kracht, helaas zonder financiële steun van overheid of andere partijen, een structurele en duurzame oplossing.”