Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

Zo'n 70.000 moslims met diabetes doen vanaf 27 mei mee aan de ramadan. Tijdens deze periode verandert er veel voor hen: het dagritme, het aantal maaltijden en de hoeveelheid calorieën en koolhydraten hiervan. Deze veranderingen vergroten het risico op het ontregelen van de diabetes. De medicatie dient dan aangepast te worden. Om problemen voor te zijn, adviseren de NDF en de Jan van Ooijenstichting behandelaars om deelname aan de ramandan tijdig te bespreken met hun patiënten.

Hiervoor kan de toolbox Diabetes en ramadan ter ondersteuning worden ingezet. De toolbox bestaat uit een wachtkamer-poster en een flyer, gericht op moslims met diabetes. Voor de behandelaars is er een adviesbrochure en een medicatiekaart met aanpassingsschema’s aan de toolbox toegevoegd. Binnenkort verschijnt de editie 2017 van de toolbox. Tot die tijd kunt u gebruik maken van toolbox 2016 die hier gratis is te downloaden. De update van de toolbox wordt mogelijk gemaakt door maatschappelijk partner Sanofi.