Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

Gisteren nam de NDF tijdens een feestelijke bijeenkomst informeel afscheid van voorzitter Steven Lamberts, vooruitlopend op zijn aanstaande officiële vertrek. Enkele sprekers van binnen en buiten de NDF stonden stil bij zijn ‘regeerperiode’. Zijn voorzitterschap werd getypeerd als verbindend en vernieuwend. Onder andere NDF Personalized Diabetes Care en de Rondetafel Diabeteszorg werden gememoreerd als belangwekkende nieuwe ontwikkelingen. Volgens Margreeth Smilde, tot voor kort voorzitter van Diabetesvereniging Nederland, stelde Lamberts daarbij de mens met diabetes altijd centraal, in woorden maar vooral ook in daden.

Als eerbetoon aan de scheidend voorzitter stelt de NDF de NDF - Professor Lambertsprijs in. Het gaat om een tweejaarlijkse prijs met een bedrag van 5000 Euro, voor een initiatief dat het verschil maakt voor mensen met diabetes. De eerste NDF - Professor Lambertsprijs zal worden uitgereikt tijdens het volgende Nationale Diabetes Dag congres op 16 maart 2018.

Tijdens dezelfde bijeenkomst werd ook afscheid genomen van directeur Inge de Weerdt, die twaalf jaar bij de NDF actief was, waarvan ruim zes als directeur. Ze laat een krachtige koepel achter die stevig op de kaart staat in het veld en in Den Haag. De Weerdt is sinds 1 mei programmamanager van de fusie tussen het Westfriesgasthuis en het Waterlandziekenhuis. Vorige week werd bekend dat ze bij de NDF zal worden opgevolgd door Lea Bouwmeester.