Voor de zomer overhandigde de NDF het Consensusdocument Kwaliteitscriteria Standaard bloedglucosemeting aan Zorginstituut Nederland waarna het als module diabeteshulpmiddelen werd opgenomen in het Register van ZIN. Kern van het Consensusdocument is dat de keuze voor een bloedglucosemeter wordt gemaakt in de spreekkamer, door de diabetespatiënt en zijn hoofdbehandelaar samen. Men moet kunnen kiezen uit een breed aanbod, waarbij kwaliteit, het functioneren van de patiënt en doelmatigheid voorop staan.

Het Consensusdocument is het resultaat van een intensieve NDF Stakeholdersdialoog. Op één onderdeel waren de betrokken partijen het onderling niet eens geworden, namelijk substitutie op economische gronden. Voor dit onderdeel werd het Zorginstituut door de betrokken partijen gevraagd om de knoop door te hakken door het inzetten van hun ‘doorzettingsmacht’.

Daarop heeft het Zorginstituut de Kwaliteitsraad – een adviescommissie met inhoudelijke experts - gevraagd een standpunt over dit onderwerp in te nemen. Dat is gebeurd na het raadplegen van vertegenwoordigers van patiënten, zorgverleners, fabrikanten en zorgverzekeraars. Het Zorginstituut heeft dit standpunt overgenomen. De definitieve tekst wordt toegevoegd aan de module. Kern van het standpunt is dat substitutie op economische gronden mogelijk is maar dat daarbij dezelfde procedure gevolgd dient te worden als bij initiële aanschaf. Een belangrijke voorwaarde is dat dit gebeurt in samenspraak tussen hoofdbehandelaar en patiënt.

NDF directeur Lea Bouwmeester: “Ik constateer dat het Zorginstituut onze lijn volgt, daar zijn we blij mee. Dat substitutie op economische gronden bespreekbaar kan zijn vinden we geen probleem, als maar veilig wordt gesteld dat de keuze voor een meter wordt bepaald door de patiënt en de onafhankelijke hoofdbehandelaar of diabetesverpleegkundige. Als er zorginhoudelijke redenen zijn om niet te wisselen, dan dienen die gerespecteerd te worden.”

“Ik ben trots op wat we met elkaar hebben bereikt en het is goed dat er nu ook op een laatste onderdeel duidelijkheid is geboden. Ik zou zeggen, laten we nu met alle betrokken partijen werk maken van de implementatie van onze afspraken en de kwaliteit realiseren waarop mensen met diabetes moeten kunnen rekenen. En natuurlijk, we zullen dat zorgvuldig monitoren.”

 

Zie NDF Stakeholdersdialoog Standaard bloedglucosemeting

Naar het Register: Zorginzicht.nl