De door de EADV geactualiseerde Richtlijn insulinetoediening met de insulinepen, is geautoriseerd door de NDF en V&VN. Dat betekent dat de richtlijn nu definitief gereed is. Inmiddels is er ook een handige samenvattingskaart beschikbaar.

De herziening is uitgevoerd door een werkgroep onder leiding van Jolanda Hensbergen. Richtlijn en samenvattingskaart zijn te vinden in de Kennisbank op www.eadv.nl en op de websites van V&VN.

Richtlijn insulinetoediening met de insulinepen

Samenvattingskaart Richtlijn