Flash Glucose Monitoring (FGM) is voortaan verzekerde zorg voor vier groepen diabetespatiënten die al in aanmerking kwamen voor real time continu glucose monitoring (RTCGM). Het recht op vergoeding gaat in met terugwerkende kracht vanaf 27 november 2017. Voorwaarde voor de vergoeding is dat de patiënten goed in staat zijn tot zelfzorg.

Wie krijgen FGM vergoed?

Het Zorginstituut heeft beoordeeld dat voor vier van de vijf patiëntengroepen die voor RTCGM in aanmerking komen, FGM voldoet aan de ‘stand van wetenschap en praktijk’. Dat wil zeggen dat zij FGM vergoed krijgen vanuit het basispakket. FGM is een pijnloze manier om bloedglucosewaarden te meten via een sensor op de bovenarm die gescand wordt.

Het gaat om de volgende vier patiëntengroepen:

Kinderen (4-18 jaar) met diabetes type 1 Volwassenen met gemiddeld hoge bloedsuikerwaarden die slecht zijn in te stellen Zwangere vrouwen met diabetes type 1 en 2 (geen zwangerschapsdiabetes) Vrouwen met diabetes types 1 en 2 met een zwangerschapswens

Voor de vijfde groep, diabetespatiënten met hypo-unawareness, wordt FGM niet vergoed. Het Zorginstituut vindt RTCGM voor deze groep een veiliger alternatief vanwege de alarmfunctie en de (eventuele) aansluiting op een insulinepomp.

Hoe nu verder?

Het standpunt van het Zorginstituut is een belangrijke eerste stap op weg naar een bredere vergoeding van FGM. Binnen de Rondetafel Diabeteszorg wordt gekeken welke groepen diabetespatiënten nog meer voor vergoeding in aanmerking kunnen komen. Hiervoor is nog meer wetenschappelijk onderzoek nodig.

Wat is de Rondetafel Diabeteszorg?

De Rondetafel Diabeteszorg is een initiatief van de Nederlandse Diabetes Federatie en het Zorginstituut Nederland. Dit samenwerkingsverband bestaat verder uit Diabetesvereniging Nederland, zorgverzekeraars, industrie en overheid. Het doel van de Rondetafel Diabeteszorg is het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en het gepast gebruik van genees- of hulpmiddelen binnen de diabeteszorg. Hiervoor werd een structureel en duurzaam stappenplan ontwikkeld voor de toelating van innovatieve behandelmethoden, zoals FGM, tot het verzekerde pakket.

Het standpunt van het Zorginstituut over vergoeding van Flash Glucose Monitoring vindt u hier.