Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

Vanaf vandaag staat de Keuzehulp Bloedglucosemeters online. Minister voor Medische Zorg en Sport Bruno Bruins lanceerde de keuzehulp tijdens het congres ’Goed Gebruik Hulpmiddelen’ in Bussum. De Keuzehulp Bloedglucosemeters is een online tool voor mensen met diabetes[1] en hun zorgverleners om samen de bloedglucosemeter te kiezen die het beste past bij de medische en persoonlijke situatie van de patiënt.

De online Keuzehulp Bloedglucosemeters is het resultaat van een succesvolle NDF stakeholdersdialoog met behandelaars, de patiëntenvereniging, fabrikanten, leveranciers en zorgverzekeraars.

Samen beslissen een feit
Zelfmanagement is essentieel voor mensen met diabetes, voor hun gezondheid en voor een optimale kwaliteit van leven. De eigen bloedwaarden goed en veilig kunnen controleren, is hiervoor een belangrijke randvoorwaarde. Iedere diabetespatiënt heeft daarom recht op een passende bloedglucosemeter. Men moet daarbij kunnen kiezen uit een breed aanbod van meters, waarbij kwaliteit, het functioneren van de patiënt en doelmatigheid voorop staan. De keuze voor een bloedglucosemeter wordt gemaakt in de spreekkamer, door de diabetespatiënt en zijn behandelaar samen en op basis van een functioneringsgericht voorschrift.

Waarom een Keuzehulp Bloedglucosemeters?
De online Keuzehulp Bloedglucosemeters helpt bij de keuze voor de best passende bloedglucosemeter. De patiënt kan thuis alvast de keuzehulp invullen en krijgt vervolgens een overzicht van bloedglucosemeters die passen bij zijn medische en persoonlijke situatie. Samen met de zorgverlener loopt de patiënt de keuzehulp in de spreekkamer nogmaals door, waarna ze samen de meest geschikte meter kiezen en bestellen.

NDF directeur Lea Bouwmeester ziet de keuzehulp als een mooi voorbeeld van persoonsgerichte diabeteszorg: “De patiënt beslist samen met zijn behandelaar welke meter voor hem het meest geschikt is. Hij kan daarbij uit voldoende meters kiezen én heeft de garantie dat de bloedglucosemeter die hij kiest van goede kwaliteit en veilig is. Mooier kan het bijna niet.”

Landelijke kwaliteitscriteria en afspraken
Om de kwaliteit van zelfcontrole door standaard bloedglucosemeting te garanderen zijn door alle betrokkenen in het veld afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in de NDF Kwaliteitsstandaard diabeteshulpmiddelen. Alle bloedglucosemeters die zijn opgenomen in de Keuzehulp Bloedglucosemeters voldoen aan landelijk opgestelde kwaliteitscriteria. Daarnaast moet de patiënt de juiste educatie en instructies voor het gebruik van de bloedglucosemeter krijgen en mag een patiënt niet zomaar overgezet worden op een andere meter. Een leverancier moet mensen met diabetes de bloedglucosemeter leveren die zij hebben gecontracteerd met de zorgverzekeraar. De keuzehulp heeft een handige verwijspagina waarop staat aangegeven waar mensen met welke vragen terecht kunnen.

Naast de NDF zijn de volgende partijen betrokken bij de Keuzehulp Bloedglucosemeters:
DVN, DiHAG, V&VN Diabeteszorg, KNMP, NVKC, NVD/DNO, NIV, NVK, FHI, Diagned en ZN
“De Keuzehulp Bloedglucosemeters is samen ontwikkeld met Vilans en mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het ministerie van VWS en Diabetes Fonds”.[1] De Keuzehulp Bloedglucosemeters is bedoeld voor insulineafhankelijke mensen met diabetes die aan zelfcontrole doen