Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt
Nieuwe zorgwijzer diabetes en zwangerschap online

De NDF Zorgstandaard is geactualiseerd. De afgelopen periode zijn een aantal belangrijke nieuwe kwaliteitsstandaarden over de diabeteszorg beschikbaar gekomen. Hierdoor was actualisatie van de NDF Zorgstandaard op onderdelen nodig. Nieuwe inzichten rond diabetes en zwangerschap en diabetische voet zijn inmiddels verwerkt. Ook aanbevelingen uit het NDF Consensusdocument kwaliteitscriteria standaard bloedglucosemeting hebben een plek gekregen in de NDF Zorgstandaard.

Nieuwe inzichten weer leidend
De laatste inzichten rond diabetische voet, diabetes en zwangerschap en bloedglucosemeting zijn opgenomen in de NDF Zorgstandaard. En zijn daarmee voortaan voor zorgverleners weer leidend voor de inhoud en organisatie van multidisciplinaire diabeteszorg. De actualisatie heeft onder andere gevolgen voor de inhoud en frequentie van controles, voor het type zorgverleners dat bij de zorg betrokken is en voor de afspraken die er tussen verschillende partijen gemaakt moeten worden.

De actualisering van deze onderdelen van de NDF Zorgstandaard werd mede mogelijk gemaakt door een financiering uit de Stichting Kwaliteitsgelden Patiënten Consumenten (SKPC) binnen het programma Kwaliteit, Inzicht en Doelmatigheid in de medische specialistische Zorg (KIDZ).

De geactualiseerde NDF Zorgstandaard is te vinden op www.zorgstandaarddiabetes.nl

Herziene Zorgwijzer diabetes en zwangerschap online
Ook de DVN Zorgwijzer diabetes en zwangerschap werd vanuit dit traject en op basis van de nieuwe versie van de NDF Zorgstandaard herzien. In deze zorgwijzer staat welke zorg vrouwen rond diabetes en zwangerschap mogen verwachten op basis van de NDF Zorgstandaard. De zorgwijzer is bedoeld voor vrouwen met diabetes die zwanger willen worden of zijn. Ook de zorg voor vrouwen die tijdens de zwangerschap de diagnose zwangerschapsdiabetes krijgen wordt erin beschreven. De zorgwijzer bevat een praktische checklist en een Zorgplan diabetes en zwangerschap. De nieuwe DVN Zorgwijzer diabetes en zwangerschap staat inmiddels online.

De Zorgwijzer diabetes en zwangerschap Zorgwijzer diabetes en zwangerschap is een uitgave van Diabetesvereniging Nederland (DVN) in samenwerking met de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF).