Op 23 november jl. is het Nationaal Preventieakkoord verschenen. Het Nationaal Preventieakkoord beschrijft maatregelen rond het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik die 70 organisaties gezamenlijk hebben afgesproken.

NDF directeur Marja van Strien tekende het akkoord namens de NDF. NDF onderschrijft de ambities van het akkoord en vindt het belangrijk dat partijen de komende jaren gezamenlijk zullen optrekken in de agendering en verdere uitwerking van “gezonde leefstijl”. De beschreven maatregelen op het gebied van roken en overgewicht kunnen er voor zorgen dat het aantal mensen dat diabetes type 2 krijgt wellicht minder snel stijgt dan de prognoses aangeven. En wanneer de ziekte eenmaal aanwezig is zal een gezonde leefstijl het beloop van de ziekte en daarmee de ervaren kwaliteit van leven positief beïnvloeden.

De NDF gaat participeren in het programma #2Diabeat, waarvoor de kwartiermakersfase binnenkort van start gaat.

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/11/23/nationaal-preventieakkoord-verbetert-gezondheid-van-alle-nederlanders

 

Video: Reactie Marja van Strien op ondertekening Nationaal Preventieakkoord

Tekenen preventie akkoord