Eind april 2018 heeft het Zorginstituut Nederland het standpunt Flash Glucose Monitoring (FGM) bij diabetes uitgebracht. Bij de uitvoering van dit standpunt, bleek onduidelijkheid te bestaan over de interpretatie ervan. Met name over de vergoeding van FGM voor mensen die een insulinepomp hebben met mogelijkheid tot koppeling met CGM. Er ontstond een misverstand dat gebruik van FGM in het geval van een insulinepomp niet mogelijk zou zijn.

Beslisboom schept duidelijkheid
Om dat misverstand weg te nemen werd vanuit een door de NDF georganiseerd overleg met DVN, zorgverleners, zorgverzekeraars en het Zorginstituut een beslisboom vastgesteld. Met deze beslisboom kan het behandelteam in een paar stappen bepalen of iemand wel of niet aanspraak kan maken op FGM of RTCGM. Deze beslisboom is onderdeel van een addendum dat is toegevoegd aan het standpunt FGM van het Zorginstituut om duidelijkheid te creëren.

Achtergrond
FGM is een pijnloze manier om bloedglucosewaarden te meten via een sensor op de bovenarm die gescand wordt. In het standpunt FGM van het Zorginstituut staat dat FGM voldoet aan de ‘stand van wetenschap en praktijk’ voor vier van de vijf patiëntengroepen die voor RTCGM in aanmerking komen. Dat wil zeggen dat deze vier groepen FGM vergoed kunnen krijgen vanuit het basispakket van hun zorgverzekering.

Het gaat om de volgende groepen:
- Kinderen (4-18 jaar) met diabetes type 1
- Volwassenen met gemiddeld hoge bloedsuikerwaarden die slecht zijn in te stellen
- Zwangere vrouwen met diabetes type 1 en 2 (geen zwangerschapsdiabetes)
- Vrouwen met diabetes type 1 en 2 met een zwangerschapswens

NDF Kwaliteitscriteria voor RTCGM, inclusief FGM
Het Zorginstituut wil graag dat veldpartijen zelf formuleren aan welke criteria goede (diabetes)zorg moet voldoen. Vanuit de NDF Stakeholdersdialoog Real Time Continue Glucose Monitoring wordt daarom op dit moment een multidisciplinaire kwaliteitsstandaard ontwikkeld met landelijke kwaliteitscriteria voor optimale en doelmatige RTCGM, inclusief de variant FGM.