Eind 2018 heeft prof. dr.Jako Burgers afscheid genomen als voorzitter van de NDF Commissie Zorgstandaard en richtlijnen. De heer Burgers was gedurende 6 jaar voorzitter van de Commissie. In deze periode heeft de Commissie onder zijn deskundige en inspirerende leiding een groot aantal kwaliteitstandaarden becommentarieerd en beoordeeld. Het NDF bestuur werd regelmatig geadviseerd over Zorgstandaard gerelateerde issues. De NDF is de heer Burgers zeer erkentelijk voor het uitstekende werk dat hij met de Commissie heeft verricht.

Tegelijkertijd zijn we blij u prof. dr. Philip van der Wees als zijn opvolger te kunnen voorstellen. De heer van der Wees is hoogleraar Paramedische wetenschappen (met als focus de verbetering en positionering van de paramedische zorg in interdisciplinaire netwerken) aan de Radboud Universiteit/Radboudumc. Naast een parttime hoogleraarschap in Washington levert hij een actieve bijdrage aan de Advies- en expertgroep Kwaliteitsstandaarden (AQUA) van het Zorginstituut. De NDF wenst de heer van der Wees veel succes bij zijn werkzaamheden als voorzitter van de NDF Commissie Zorgstandaard en richtlijnen.