De voorzitter van de NDF,  professor dr. K.M.L. Leunissen, heeft in overleg met het bestuur van de NDF te kennen gegeven vanwege persoonlijke omstandigheden zijn functie per 1 januari 2019 neer te leggen. Het bestuur heeft begrip voor zijn besluit en is hem zeer erkentelijk voor zijn inzet en de samenwerking. Het bestuur heeft mevrouw Tini Hooymans als waarnemend voorzitter aangesteld.