Persoonsgerichte zorg voor mensen met een chronische aandoening begint met een ander gesprek in de spreekkamer. Om zorgverleners en patiënten daarvoor de nodige handvatten te geven is er sinds twee jaar de NDF Toolkit Persoonsgerichte diabeteszorg, met daarin het populaire onderdeel Mijn Diabetesjaargesprek. Sinds kort is van dit onderdeel ook een generieke versie beschikbaar.

Begin 2018 startte de NDF Stakeholdersdialoog ‘Implementatie diabetesjaargesprek’. Tijdens deze dialoog werd duidelijk dat het veld behoefte had aan een bredere toepassing van het NDF-gespreksmodel. In het verlengde daarvan kwam ook de vraag of producten uit de NDF Toolkit Persoonsgerichte diabeteszorg, die inmiddels veelvuldig in het veld wordt ingezet, konden worden uitgebreid met versies voor bredere inzetbaarheid ten behoeve van andere chronische aandoeningen.

Samen met eerstelijns organisatie Periscaldes uit Zeeland is de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) concreet aan de slag gegaan om het toolkit-onderdeel Mijn Diabetesjaargesprek generiek te maken. Dat wil zeggen, inzetbaar voor mensen met co- en multimorbiditeit of andere chronische aandoeningen. Met name: oudere patiënten met comorbide aandoeningen, mensen met COPD, astma, hart- en vaataandoeningen, nierfalen of reuma.

Ook deze generieke variant, ‘Mijn gesprek met mijn zorgverlener’, bestaat uit een voorbereidende gesprekskaart voor patiënten, een wachtkamerposter en een spreekkamerkaart. De thema’s op de kaarten zorgen ervoor dat het gesprek tussen zorgverlener en patiënt zich niet alleen richt op de medische uitslagen en resultaten, maar onder andere ook op het welzijn, welbevinden en de leefstijl van betrokken patiënt. De generieke variant is al online beschikbaar en wordt enthousiast ontvangen. De officiële presentatie vindt plaats op een door Periscaldes georganiseerd symposium over persoonsgerichte zorg op 22 mei a.s.

NDF Toolkit Persoonsgerichte diabeteszorg