Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

De Rondetafel Diabeteszorg heeft vrijdag 10 mei unaniem geadviseerd om op basis van de informatie die er nu ligt, na te gaan of vooralsnog alle mensen met diabetes type 1 flash glucose monitoring (Freestyle Libre) vergoed kunnen krijgen. Door alle betrokken partijen (aan de Rondetafel) gaat nu zo snel mogelijk gewerkt worden aan het bij elkaar brengen en onderbouwen van de benodigde wetenschappelijke studies en overige informatie.

Hierdoor is de verwachting dat Zorginstituut Nederland voor einde 2019 een uitspraak kan doen over vergoeding van FGM voor alle mensen met diabetes type 1.