Een groep jonge diabetespatiënten, die flash glucose monitoring gebruiken om hun bloedsuikerwaarden te meten, krijgt deze zorg ook ná hun 18e vergoed. Dat hebben zorgverzekeraars recent besloten naar aanleiding van een eerder dit jaar door het Zorginstituut gepubliceerd standpunt. Voor (jonge) patiënten van 4 tot 18 jaar met diabetes type 1 geldt dat zij in aanmerking komen voor vergoeding van flash glucose monitoring vanuit de basisverzekering. Deze vergoeding vervalt als een patiënt 18 jaar wordt. De zorgverzekeraars hebben daar nu een oplossing voor bedacht.

Petra van Holst, algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland, licht toe: “Vaak lijkt een regel of het systeem het vertrekpunt, dat was hier in eerste instantie ook zo. Maar het moet juist gaan om de zorgbehoefte van een individuele patiënt. Dus hebben zorgverzekeraars daar nog eens goed naar gekeken en besloten dat deze specifieke groep jonge diabetespatiënten de flash glucose monitor ook na hun 18e vergoed krijgen. De afspraak daarbij is wel dat patiënten zich aantoonbaar aan het behandelplan hebben gehouden."

Marja van Strien, directeur van de Nederlandse Diabetes Federatie en voorzitter van de Rondetafel Diabeteszorg, reageert positief: "Jongeren met diabetes hebben, naast het dagelijks managen van hun diabetes, vaak een druk leven met studeren, werken, sporten en uitgaan. Alles wat diabetes een stukje makkelijker maakt is mooi meegenomen. Het is daarom fijn dat ze zich niet meer druk hoeven te maken over het kwijtraken van hun flash glucose monitor als ze 18 jaar worden.”

Diabetesvereniging Nederland (DVN) heeft ZN laten weten erg blij te zijn met deze oplossing van zorgverzekeraars voor jongeren die op hun 18e de flash glucose monitor weer in moesten leveren. Lees hier de uitgebreide reactie van DVN.

Voor vragen over (de vergoeding van) flash glucosemonitoring kunnen patiënten contact opnemen met de eigen zorgverzekeraar.