NDF Perspectief 2024 is het nieuwe meerjarenbeleidsplan van de Nederlandse Diabetes Federatie.

In NDF Perspectief 2024 wordt om te beginnen kort stilgestaan stil gestaan bij het aanstaande zilveren jubileum van de koepel van het diabetesveld, in 2020. Terugkijkend wordt geconcludeerd: “Zo bezien is de track record van onze federatie er één om ongelooflijk trots op te zijn. Er is niks op tegen om dat historisch besef paraat te hebben bij het aangaan van een nieuwe beleidsperiode. Met focus op persoonsgerichte zorg en preventie anno nu, in de pas met de internationale wetenschappelijke stand van zaken en met de ambitie om te blijven innoveren in het belang van iedereen met diabetes. Want zo zijn we en zo kent men ons.” Het jubileum wordt gevierd tijdens NDD2020, op 17 april 2020.

Focus voor de komende jaren is inderdaad persoonsgerichte diabeteszorg en preventie. NDF Perspectief 2024: “Een nieuw meerjarenbeleidsplan begint vanzelfsprekend niet bij nul. Als Nederlandse Diabetes Federatie, dat wil zeggen als diabetesveld, zetten we al jaren in op persoonsgerichte diabeteszorg. Daarin zijn stappen gezet en resultaten geboekt. We staan nu voor de uitdaging om met elkaar de slag te maken van visie-, beleid- en productontwikkeling naar incorporatie en implementatie. Mensen moeten het verschil gaan ervaren: dat ze hun héle verhaal mogen doen, dat het gaat om hun leven met diabetes, dat er aandacht is voor persoonlijke behoeften en doelen; dat preventie en activatie, functioneren en participatie, terugkerende aandachtspunten zijn; dat er sprake is van gezamenlijke besluitvorming, met keuze en keuzevrijheid – of het nu gaat om middelen of leefstijlinterventies of ondersteuning.”

NDF Perspectief 2024 is eind november goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van de NDF.