Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

Enige jaren geleden ontwikkelde de NDF, samen met partijen in Rotterdam Feijenoord en Gemeente/GGD Rotterdam een succesvolle wijkinterventie in de strijd tegen overgewicht, obesitas en diabetes. De interventie, waarin de Diabetes Risicotest een centrale rol heeft, werd in 2016 opgenomen in de CGL interventiedatabase ‘Gezond en Actief Leven’. RIVM heeft, na periodieke herbeoordeling, besloten dat de interventie in het loket beschikbaar blijft.

Hoofddoel van de interventie is om volwassenen met een (hoog) risico op diabetes vroegtijdig op te sporen en te stimuleren een meer gezonde leefstijl aan te nemen, afgestemd op de eigen mogelijkheden. Dit moet bijdragen aan een betere gezondheid en lagere kans op het ontwikkelen van diabetes. Daarbij heeft de interventie de specifieke doelstelling om contact te maken met mensen uit moeilijk bereikbare doelgroepen.

Omdat in Feijenoord de interventie werd uitgevoerd met een camper die de wijk in ging, heeft de interventie zoals opgenomen in het loket de naam Camper-Expeditie.

In de NDF Toolkit Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie wordt de interventie aangeboden onder het kopje Preventie in de wijk met Diabetes Risicotest. Beschikbaar: filmpje dat de interventie goed in beeld brengt, een overzichtelijke factsheet en een uitgebreid handboek.