Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

Gegeven de huidige situatie in relatie tot het coronavirus, hebben de Nederlandse Diabetes Federatie en Springer Healthcare het besluit genomen om de Nationale Diabetes Dag te verplaatsen van 17 april a.s. naar vrijdag 16 oktober 2020.

NDD2020 is een bijzonder congres omdat we ook het 25 jarig jubileum van de NDF, en dus van de eerste zorgketen van Nederland, vieren. Daarom zijn we blij te kunnen melden dat NDD nog dit jaar plaats zal vinden; gewoon zoals gepland in NBC Nieuwegein. Het programma blijft in principe onveranderd. Mensen die zich al hebben ingeschreven ontvangen persoonlijk bericht over de verplaatsing van de datum.

We blijven u informeren over NDD2020 en zien uit naar uw komst op vrijdag 16 oktober in Nieuwegein.