Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt
Het mede door de NDF ondertekende Nationaal Preventieakkoord heeft als doel om door samenwerking Nederland gezonder te maken en gezondheidsverschillen te verkleinen. Binnen het akkoord is er speciale aandacht voor preventie van diabetes type 2. Dat gebeurt onder de vlag 2diabeat.
Het afgelopen jaar is samen met mensen met diabetes, zorgverleners, verzekeraars, beleidsmedewerkers en onderzoekers gewerkt aan de inventarisatie en analyse van interventies en doelgroepen. Dit gebeurde onder andere in regiobijeenkomsten en expertbijeenkomsten. De opbrengst is uitgewerkt in de ”Rapportage ontwerpfase” die als pdf te downloaden is op de website www.2diabeat.nl. Een mooie inhoudelijke basis voor de uitdaging om de groei van diabetes type 2 terug te dringen.
2Diabeat gaat bij uitstek over de verschuiving van zorg en ziekte naar gezondheid en gedrag, oftewel van curatief naar preventief handelen. Om dit doel succesvol te bereiken, moet er onder alle stakeholders een breed maatschappelijk draagvlak bestaan en is (lokaal) eigenaarschap noodzakelijk.

Voor de vervolgfase willen wij aansluiten bij bestaande netwerken die zich richten op preventie, gezonde leefstijl en de ‘omkering’ van leefstijlaandoeningen zodat een duurzame beweging ontstaat. De komende periode besteden we dan ook aan een goed fundament onder andere bestaande uit een governancestructuur met eigenaarschap