Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft zich recent aangesloten bij de Nederlandse Diabetes Federatie als buitengewoon lid.

Kenniscentrum Sport & Bewegen maakt kennis over het belang en de effecten van sport en bewegen, uit wetenschap, beleid en praktijk beschikbaar en toepasbaar voor professionals. Bij de organisatie werken zo’n 50 medewerkers.

Kenniscentrum Sport & Bewegen ziet de NDF als een belangrijk netwerk om in te participeren: “De raakvlakken van sport en bewegen met andere domeinen zoals zorg, onderwijs en welzijn worden steeds groter. De kracht van Kenniscentrum Sport & Bewegen ligt erin professionals bij elkaar te brengen en kennisproducten te ontwikkelen die niet alleen relevant zijn voor een afzonderlijk domein, maar ook domeinoverstijgend. Met ons werk willen wij de kwaliteit en effectiviteit van sport en bewegen verhogen en daarmee bijdragen aan een vitale en sociale samenleving. Waar iedereen op zijn eigen niveau kan bewegen, sporten en meedoen.”