Let op: dit schema met verdiepende informatie is gemaakt om te bekijken op een beeldscherm met een resolutie van minimaal 960 pixels. We raden u aan deze pagina op een desktopcomputer te bekijken. U kunt het schema ook downloaden, maar zonder de achterliggende informatie. > download <
Voetulcus of amputatie in VG?
i
Inactieve Charcotvoet?
i
eGFR < 15 of nierdialyse?
flowchart preventieve voetzorg
flowchart preventieve voetzorg
Verlies protectieve
sensibiliteit?
flowchart preventieve voetzorg
flowchart preventieve voetzorg
flowchart preventieve voetzorgflowchart preventieve voetzorg
flowchart preventieve voetzorg
Tekenen van
lokaal verhoogde druk?
flowchart preventieve voetzorg
flowchart preventieve voetzorgflowchart preventieve voetzorg
Sims 0
Laag risico;
1x per jaar voetonderzoek onder verantwoordelijkheid huisarts, internist, specialist ouderen- geneeskunde
 
Sims 1
Licht verhoogd risico;
Naast jaarlijks voetonderzoek na 6 maanden extra voetcontrole door POH, DVK, (diabetes)podotherapeut of medisch pedicure
 
Sims 3
Sterk verhoogd risico;
Elke 1-3 maanden voetonderzoek / voetcontroles door (diabetes)podotherapeut of voetenteam
flowchart preventieve voetzorg
zorgprofiel 4
flowchart preventieve voetzorg
Sims 2
NB GÉÉN tekenen van lokaal verhoogde druk aanwezig!
Hoog risico;
4x per jaar voetonderzoek / voetcontroles door (diabetes)podotherapeut
flowchart preventieve voetzorg
zorgprofiel 2
flowchart preventieve voetzorg
Sims 2
NB Tekenen van lokaal verhoogde druk aanwezig!
Hoog risico;
4x per jaar voetonderzoek / voetcontroles door (diabetes)podotherapeut
flowchart preventieve voetzorg
zorgprofiel 3
flowchart preventieve voetzorg
flowchart preventieve voetzorg
zorgprofiel 1
flowchart preventieve voetzorg
Instrumentele voetbehandeling kan gedelegeerd worden naar medisch pedicurei

 

*Bij ernstige ischemie op basis van perifeer arterieel vaatlijden (PAV) dient zorgbehoefte op individuele basis door de hoofdbehandelaar van de diabetes bepaald te worden.