Het ministerie van VWS heeft de NDF gevraagd het concept Jongerencoach diabetes nader te verkennen. Doel is om een beter beeld te krijgen van of en hoe zo’n jongerencoach de participatie van jongeren met diabetes kan bevorderen en kan bijdragen aan het verkleinen van de verschillen in maatschappelijk perspectief tussen jongeren met en zonder chronische aandoening. 

Het idee van een Jongerencoach diabetes komt van jongeren zelf. In gesprekken in het kader van het NDF Programma Jong en diabetes geven zij aan dat, om echt mee te kunnen doen, er meer nodig is dan goede zorg. Er is behoefte aan ondersteuning op sleutelmomenten die elke jongere met diabetes herkent en die eigenlijk altijd te maken hebben met een nieuwe stap in persoonlijke ontwikkeling en naar zelfstandigheid. Jongeren zeggen dat ze op zulke momenten echt geholpen zouden zijn met een aanspreekpunt, iemand die ze begrijpt, die hun rechten weet, een route kan wijzen en domeinen kan verbinden. 

Dat aanspreekpunt kreeg de titel Jongerencoach diabetes. Die betiteling kan de associatie oproepen dat het gaat om een langdurig traject van persoonlijke ondersteuning. Dat is niet de bedoeling, het gaat om de juiste ondersteuning op het juiste moment op de juiste plek. Ondersteuning om hetzij effectief in contact te komen met bestaand aanbod, hetzij hiaten daarin te overbruggen.

Want vind als jongere maar eens je weg in het doolhof van Jeugdwet, lokale WMO, Participatiewet, Wajong, Wet Langdurige zorg, Zorgverzekeringswet en Wet Passend onderwijs. Dat jongeren met een chronische aandoening hiermee te maken hebben is op zich al een groot verschil ten opzichte van hun leeftijdgenoten zonder aandoening. Vandaar dat VWS de NDF ook vraagt om ook verder te kijken dan alleen diabetes omdat het concept wellicht ook voor jongeren met een andere chronische aandoening meerwaarde kan hebben. 

In principe is de Jongerencoach diabetes een gedifferentieerd concept, variërend van een virtuele coach tot en met een persoonlijke professional, maar in ieder geval aansluitend op de actuele behoefte aan ondersteuning van een jongere. Het kijken naar varianten is onderdeel van de verkenning.

Het NDF Programma Jong en diabetes heeft een groot netwerk om zich heen van ervaringsdeskundigen en overige stakeholders. Waaronder ook organisaties als DVN Jong, Nationale Jeugdraad, Landelijke Studentenvakbond en JongPIT die het pleidooi voor een Jongerencoach diabetes van meet af aan hebben gesteund. Vanzelfsprekend wordt dit netwerk betrokken bij de verkenning.

Ook zal worden gekeken naar recente adviezen die in dezelfde richting wijzen als het pleidooi voor een Jongerencoach. Zo publiceerde het Verwey-Jonker Instituut in 2019 een indrukwekkend rapport over het ongelijke maatschappelijk perspectief van de 1,3 miljoen kinderen en jongeren met een chronische aandoening in Nederland. Eén van de conclusies in het rapport is dat jongeren met een chronische aandoening behoefte hebben aan een professional die vanuit het belang van de jongere verbindingen voor én samen met de jongere kan leggen tussen de verschillende domeinen; “een levenscoördinator”. Nog deze maand adviseerden de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman “een ondersteuner” die mensen eenvoudig, tijdig en actief verder helpt in het complexe systeem.

 

Eerdere berichtgeving hierover