Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

Een bijzondere stakeholdersdialoog is de Rondetafel Diabeteszorg, een initiatief en samenwerking van de NDF en Zorginstituut Nederland ter bevordering van snellere toelating en gepast gebruik van innovaties. Marja van Strien, directeur van de NDF, is voorzitter.

De aanpak wordt breed gewaardeerd, tal van partijen zijn inmiddels aangehaakt. Aan tafel zitten medisch specialisten, patiënten, verzekeraars, farmaceutische bedrijven en andere betrokkenen. Het ministerie van VWS en Zorginstituut Nederland, beheerder van het basispakket aan verzekerde zorg, nemen deel als waarnemer.

Elke twee maanden komen betrokkenen bij de diabeteszorg bij elkaar om nieuwe ontwikkelingen bespreken. Voorzitter Marja van Strien: “Innovaties, zowel op het gebied van behandeling als hulpmiddelen, gaan snel. Het doel van de Rondetafel is dat betere diabeteszorg sneller beschikbaar komt. Zodat mensen met diabetes de best mogelijke zorg krijgen, terwijl deze zorg ook betaalbaar en toegankelijk blijft.”

“De deelnemers aan de Rondetafel bespreken behandelingen en hulpmiddelen. Wanneer een behandeling of hulpmiddel meerwaarde heeft, wordt materiaal verzameld om dit te onderbouwen en wordt dit voorgelegd aan het Zorginstituut. De Wetenschappelijke Adviesraad van het Zorginstituut buigt zich over dit voorstel en werkt dit mogelijk uit in een advies aan de minister van VWS om een bepaalde behandeling of hulpmiddel op te nemen in het verzekerde pakket.”

Ten behoeve van een efficiënter functioneren van de tafel is in 2019 een nieuwe werkwijze geïntroduceerd, met expert-werkgroepen waarin het voorbereidende inhoudelijke werk wordt gedaan en met een flexibele samenstelling van de officiële Rondetafel-overleggen, afhankelijk van de agenda.

Vooralsnog gaat het om de werkgroepen Geneesmiddelen, Hulpmiddelen, Communicatie en Data. In de komende periode zal ook bekeken worden hoe ‘nieuw soortige’ innovaties een plek kunnen krijgen op de agenda van de Rondetafel Diabeteszorg.

Te denken valt onder andere aan leefstijlgeneeskundige interventies. Doel is om ook deze innovaties, die essentieel zijn voor persoonsgerichte zorg, te verdisconteren als integraal onderdeel van die zorg. Vanzelfsprekend zal dat gepaard gaan met een uitbreiding van betrokken disciplines, zoals paramedici en in leefstijl en preventie gespecialiseerde partijen. Gedacht kan worden aan een werkgroep Leefstijl.

Recente opbrengsten zijn onder ander andere vergoeding GLP 1-ra voor mensen met DM2 en een BMI van 30 en hoger en vergoeding van FGM voor mensen met DM1 en voor mensen met DM2 met een intensief insulineschema. Het overleg over een integrale aanpak van diabeteshulpmiddelen resulteerde in een concept advies van het Zorginstituut aan de minister om alle diabeteshulpmiddelen onder de aanspraak hulpmiddelenzorg te brengen. Zie daarvoor ook de NDF Stakeholdersdialoog hulpmiddelen.

 

 

 

0
0
0
s2smodern