De NDF Zorgstandaard diabetes is van oudsher het kernproduct van de NDF. Het is hét instrument dat ons in staat stelt om, als samenwerkend veld, een bepalende rol te spelen waar het gaat om het vaststellen en veiligstellen van de kwaliteit van de diabeteszorg en -preventie in ons land. 

Inmiddels heeft de NDF het initiatief genomen om te komen tot een nieuwe generatie zorgstandaard. Een zorgstandaard die niet alleen beschrijft maar zorgverleners daadwerkelijk ondersteunt, in de spreekkamer, beroepsgericht en casus-specifiek. Dat initiatief staat inmiddels bekend als Platform Persoonsgerichte Zorg en Preventie, PPZP. Het filmpje geeft een goed idee van wat we met PPZP beogen.


Partnerschap Overgewicht Nederland schaarde zich als eerste achter het idee van PPZP. Sindsdien trekken we als bondgenoten samen op om het initiatief verder te brengen. Inmiddels zijn tal van geïnteresseerde partijen aangehaakt en is er een diabetes-overstijgende beweging ontstaan. Men ziet dat PPZP een innovatie is met veel potentie. Een innovatie om standaarden en richtlijnen implementatiekracht te geven, om persoonsgerichte zorg in de spreekkamer in de praktijk te brengen, om verantwoord en effectief om te gaan met multimorbiditeit en om kwaliteit te handhaven ondanks toenemende capaciteitsproblemen.

Aangehaakt partijen zijn o.a.: AQUA, Cardiometabool Zorgnetwerk, Diabetesvereniging Nederland, Diabetes Fonds, Federatie Medisch Specialisten - Kennisinstituut, InEen, Long Alliantie Nederland, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Nederlands Huisartsen Genootschap, NHG - DiHAG, Nederlandse Internisten Vereniging - Diabeteskamer, Nederlandse Vereniging van Diëtisten, Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, NVVC Connect, Nierstichting, Nierpatiënten Vereniging Nederland, Patiëntenfederatie Nederland, Paramedisch Platform Nederland, Platform Personalised Health, Thuisarts, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, V&VN Diabeteszorg, ZonMw, Zorginstituut Nederland.

In 2021 organiseerden NDF en PON twee PPZP conferenties. Deze webberichten doen daar verslag van