Ruim twintig partijen namen op 24 juni deel aan de PPZP Startconferentie ‘Haal het beste uit elk zorgmoment’. De invitational was georganiseerd door de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) en Partnerschap Overgewicht Nederland (PON).

PPZP staat voor Platform Persoonsgerichte Zorg en Preventie. Tijdens de conferentie ging het over de stip op de horizon: een informatie- en implementatieplatform dat zorgverleners direct ondersteunt met state of the art casus-informatie en tools om elk zorgmoment optimaal te benutten: persoonsgericht, in co-productie met de patiënt.

In een animatiefilmpje over die stip op de horizon kwam praktijkondersteuner Laura aan het woord. Zij stelde de deelnemers voor aan een heel gangbare patiënt: een vrouw van 33 met diabetes type 2, astmatische bronchitis en een BMI van 27. Voordat Laura met het PPZP werkte moest ze voor goede zorgverlening aan deze mevrouw rekening houden met meer dan 10 niet op elkaar afgestemde richtlijnen en standaarden. PPZP werkt anders: het platform biedt haar, gebaseerd op diezelfde richtlijnen en standaarden, geïntegreerde casus-informatie en relevante tools, op maat voor haar functioneren als praktijkondersteuner en ter ondersteuning van haar rol binnen de multidisciplinaire samenwerking.

Onder leiding van journalist Dana Ploeger werd gesproken over het belang van richtlijnen en standaarden voor goede zorg maar werd ook stilgestaan bij de grenzen van het succes: ze zijn vaak wetenschappelijk achterstallig, het zijn er heel veel, ze zijn veelal aandoeningsspecifiek en ze sluiten niet aan bij de werkelijkheid van de spreekkamer waar multimorbiditeit eerder regel dan uitzondering is. Sterker nog, in het geval van multimorbiditeit heeft de zorgverlener vaak te maken met elkaar tegensprekende adviezen.

De deelnemers aan de conferentie zijn het erover eens dat een concept als PPZP even noodzakelijk als ambitieus is. En alleen maar haalbaar in een brede samenwerking en met de inzet van hoogwaardige informatietechnologie. Men is geïnteresseerd om samen die beweging in gang te zetten. Er zal een werkgroep gevormd worden die een routekaart zal uitwerken voor de eerste stappen richting de stip op de horizon.

Deelnemers aan de conferentie: AQUA, Diabetesvereniging Nederland, Diabetes Fonds, Federatie Medisch Specialisten - Kennisinstituut, InEen, Long Alliantie Nederland, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Nederlands Huisartsen Genootschap, NHG DiHAG, Nederlandse Internisten Vereniging - Diabeteskamer, Nederlandse Vereniging van Diëtisten, Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, NVVC Connect, Nierstichting, Nierpatiënten Vereniging Nederland, Patiëntenfederatie Nederland, Paramedisch Platform Nederland, Platform Personalised Health, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, V&VN Diabeteszorg, ZonMw, Zorginstituut Nederland.

 

Naar verslag van de conferentie