Het Platform Kwaliteit, Leefstijl en Preventie richt zich op het bevorderen van kwalitatieve zorg, het stimuleren van een gezonde levensstijl en het voorkomen van diabetes.

Platform Kwaliteit, Leefstijl en Preventie draagt zorg voor:

  • Statische Kwaliteit; Het bundelen van kennis en inzichten, en leden faciliteren bij het ontwikkelen van statische kwaliteitsdocumenten. 
  • Dynamische Kwaliteit; Het voeren van het "goede gesprek" over de kwaliteit van diabeteszorg. 
  • Zorgstandaard Diabetes
  • NDF Toolkit