Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

 

Wereldwijd is de diabeteszorg in beweging, van een meer protocollaire, aandoeningsgerichte benadering richting persoonsgerichte diabeteszorg en preventie. In Nederland is de NDF gangmaker van deze ontwikkeling.

Persoonsgerichte zorg krijgt inhoud op basis van ‘het andere gesprek’ tussen patiënt en zorgverlener. Naar dat andere gesprek, in de setting van de Nederlandse diabeteszorg, is uitgebreid onderzoek gedaan met het bekende NDF Gespreksmodel als belangrijk resultaat.

NDF Gespreksmodel - wetenschappelijk onderbouwd format voor ‘het andere gesprek’
Het andere gesprek is veel meer dan een stijl van communiceren of een vorm van bejegening. Het is een andere vorm van consultvoering, gericht op gezamenlijke besluitvorming en met consequente aandacht voor de complexe context van iemands leven met diabetes. Voor zowel de gezondheidsgerelateerde als de persoonsgebonden factoren die op het gegeven moment relevant zijn.

Lijf, leefstijl, welbevinden en zelfzorg komen in een holistische benadering aan de orde, tegen de achtergrond van iemands voorkeuren, behoeften, zelfmanagementmogelijkheden en sociale omgeving.

Het NDF Gespreksmodel is een wetenschappelijk onderbouwd format voor ‘het andere gesprek’ met mensen met (hoog risico op) diabetes. Met deze wetenschappelijke onderbouwing van persoonsgerichte consultvoering als vertrekpunt, richten we ons als diabetesveld er nu op om persoonsgerichte diabeteszorg haalbaar en gangbaar te maken.

NDF-toolkit.nl
Een goed gevulde NDF Toolkit Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie moet daaraan bijdragen. Daarom concentreert dit spoor van de NDF Kwaliteitsagenda zich op dit moment op de verdere ontwikkeling van de ndf-toolkit.nl.

Nu al beschikbaar:

NDF Gespreksmodel

 • Gespreksmodel voor diabetesjaargesprek
 • Voorbeeldvragen voor stap 1 van het model

Mijn Diabetesjaargesprek

 • Gesprekskaart: consultvoorbereiding
 • Wachtkamerposter: bewustwording over ‘veelzijdigheid’ van diabetes
 • Spreekkamerkaart: gesprekskaart met tips voor gesprek

Mijn diabetesjaargesprek voor jongeren

Mijn Gesprek

 • Generieke versie van Mijn Diabetesjaargesprek

Diabetesjaargesprek

 • NHG StiP-cursus
 • Online bijscholing – binnenkort beschikbaar

Diabetes en diversiteit

Vroegopsporing

 • Diabetes Risicotest
 • Kijk op diabetes
 • Preventie in de wijk met Diabetes Risicotest

Keuzehulp Bloedglucosemeter

 Biosimilar Insulines - standpunt en aandachtspunten

 • NDF Standpunt Biosimilar insulines
 • Aandachtspunten voor overstap patiënten naar biosimilars van insulines

Diabetische voet : preventie en zorg

 • (pro-)actieve voetzorg is een must, ook tijdens de pandemie

 

 

 

 

0
0
0
s2smodern