Gesprekstool Bewust Bewegen
Iedereen heeft baat bij voldoende bewegen. Maar voor mensen met een chronische aandoening is dit vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Voor zorgverleners is het nogal een uitdaging om in de beperkte tijd die men heeft het gesprek over bewegen te voeren. De vernieuwde gesprekstool Bewust Bewegen ondersteunt zorgprofessionals met de juiste kennis, handvatten en adviezen als leidraad voor het gesprek met patiënten over de positieve impact van bewegen op specifieke chronische aandoeningen. De tool wordt aangeboden door Kenniscentrum Sport & bewegen.


Werkboek Beweging in de type 2-diabeteszorg
Uitgave van Mulier Instituut. Doel van het werkboek is om bewegen een ‘comfortabeler’ onderwerp binnen de zorg te maken en zo zorgverlening te verbeteren en het werkplezier van zorgverleners te vergroten.


Beweegkaart Samen thuis bewegen
Bas van den Goor Foundation, Menzis en SamenGezond ontwierpen de beweegkaart Samen thuis bewegen. Eenvoudige oefeningen, duidelijke plaatjes, iedereen kan meedoen.


Beweegcirkel
De Beweegcirkel is een handige tool die professionals helpt patiënten stapsgewijs te begeleiden en te stimuleren om meer te bewegen.

 

Achtergrondinformatie