Vroegtijdige opsporing moet bijdragen aan vroegtijdige behandeling van mensen met diabetes, dan wel het tijdig aanbieden van een adequaat leefstijlprogramma aan mensen met een verhoogd risico.

 

Diabetes Risicotest

De Diabetes Risicotest is een handzaam, effectief én gevalideerd instrument voor vroegopsporing. De test meet of iemand mogelijk al diabetes heeft dan wel het risico loopt om binnen nu en 5 jaar diabetes te krijgen. De test bestaat uit acht vragen die leiden tot een score. Bij elke score hoort een toelichting en een algemeen advies – als input voor een advies op maat.

De Diabetes Risicotest is ontwikkeld in samenwerking met VU Medisch Centrum, Universiteit Wageningen en Universitair Medisch Centrum Groningen en goedgekeurd door de Diabetes Huisartsen Advies Groep (DiHag) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).
De Diabetes risicotest in diverse vormen en talen beschikbaar.


 


Preventie in de wijk met Diabetes Risicotest

Een mooie, succesvolle interventie: organisatorisch overzichtelijk, laagdrempelig en effectief. Laat u inspireren!