Persoonsgerichte zorg en preventie krijgen inhoud op basis van ‘het andere gesprek’ tussen patiënt en zorgverlener. Dat vraagt om een consultvoering die is gericht op gezamenlijke besluitvorming, met consequente aandacht voor de complexe context van iemands leven met diabetes. Voor zowel de gezondheidsgerelateerde als de persoonsgebonden factoren die op het gegeven moment relevant zijn. Lijf, leefstijl, welbevinden en zelfzorg komen in een holistische benadering aan de orde, tegen de achtergrond van iemands voorkeuren, behoeften, zelfmanagementmogelijkheden en sociale omgeving.


NDF Gespreksmodel

Het model is een wetenschappelijk onderbouwd format voor ‘het andere gesprek’ met mensen met (hoog risico op) diabetes. Het model bestaat uit een 4-stappen-aanpak. Met de consultvoorbereiding door de patiënt als vertrekpunt.


Menukaart persoonsgerichte zorg in de eerste lijn

Een mooi overzicht van Pharos, dat zorgverleners in de eerste lijn praktische handvatten biedt om nog betere persoonsgerichte zorg te leveren.


Infographic persoonsgerichte zorg

Een kennisproduct van InEen, NHG en ZO!: persoonsgerichte zorg is een manier om zorg op maat te bieden aan mensen met een gezondheidsvraag.