In het kader van het Nationale Preventieakkoord ontwikkelt de NDF een Preventiepad.

Het Preventiepad ondersteunt met name praktijkondersteuners, diëtisten en fysiotherapeuten

  • Om vroegtijdig in contact te komen met mensen met een hoog risico op diabetes
  • Om met hen in gesprek te gaan over de juiste interventie op de juiste plek
  • Met focus op leefstijl
  • Met het doel om diabetes te voorkomen

Het Preventiepad bestaat uit stappen die professional en cliënt samen zetten.
Elke stap is een beslismoment, richting de juiste interventie op de juiste plek.

De eerste stap is in principe altijd: het doen van de Diabetes Risicotest.
Iemands score bepaalt de volgende stap.

Stap voor stap wordt de professional ondersteunt met:

  • Informatie en adviezen
  • Instrumenten

Een belangrijk instrument is de set Mijn Gesprek over leefstijl
Dat instrument kunnen we nu al aanbieden, vooruitlopend op de presentatie van het Preventiepad.

Mijn Gesprek over leefstijl

De kans is groot dat in de loop van het Preventiepad er gesproken wordt over leefstijl.
Immers, als we het hebben over het voorkomen van diabetes type 2 is verandering van leefstijl cruciaal. Maar voor de meeste mensen is er weinig moeilijker dan dat. Daarom is een goed gesprek zo belangrijk: over wensen, over blokkades, interesses, haalbare stappen.

Mijn Gesprek over leefstijl is een goede manier om het persoonsgericht te hebben over leefstijl en te komen tot gezamenlijke besluitvorming.
Deze tool is gebaseerd op het NDF Gespreksmodel / Mijn Diabetesjaargesprek

Mijn Gesprek over leefstijl bestaat uit vier leefstijl-thema’s: Voeding, Bewegen, Welzijn, Zelfzorg.
Elk thema is weer onderverdeeld in zes aandachtspunten. Onder het thema Bewegen is dat bijvoorbeeld: Fitter worden, Sterker worden, Minder zitten, Dagpatroon, Risico’s, Sporten.

Eigenlijk gaat het om een set van drie producten, die in wisselwerking het onderwerp leefstijl herkenbaar en laagdrempelig bespreekbaar maken.

  • Gesprekskaart
  • Spreekkamerkaart
  • Wachtkamerposter

 

Mijn Gesprek over leefstijl – gesprekskaart

Idealiter heeft de cliënt al voor het gesprek kunnen nadenken over wat hij graag zou willen bespreken. Daarvoor is de voorbereidingskaart, in te vullen door de cliënt. Hetzij thuis, hetzij in de wachtkamer.

 

Mijn Gesprek over leefstijl – spreekkamerkaart

De professional heeft in zijn spreekkamer nagenoeg dezelfde kaart op tafel liggen. Dat is de gesprekskaart, met suggesties om het gesprek goed te openen en te voeren.

 

Mijn Gesprek over leefstijl – Wachtkamerposter

De poster is een afbeelding van de voorbereidingskaart. De poster laat leefstijl zien als iets wat veel kanten heeft, waarover je kunt praten.

 

Mijn Gesprek over leefstijl – Tips