Onderstaande tools ondersteunen tijdige signalering en doorverwijzing en ze vormen de leidraad voor het maken van lokale/regionale samenwerkingsafspraken. Ze zijn gebaseerd op NIV Richtlijn Diabetische Voet, 2017/ NVvP, ProVoet Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera 2019/ Kroon J, Schaper N, Stoeldraaijers L.“Eerste hulp bij een diabetisch voetulcus“ H&W 2021;64(3):53-8.

Het gaat om twee tools.
Beide zijn als pdf en als interactieve webpagina beschikbaar.
De interactieve webpagina’s bieden dus extra informatie: klik daarvoor op iPreventieve voetzorg en de behandeling van een voetulcus bij mensen met diabetes ten tijde van COVID-19

(pro-)actieve voetzorg is een must, ook tijdens pandemie. Onderstaande leidraad is opgesteld door de NDF in afstemming met alle betrokken leden cq beroepsgroepen: DVN, DiHAG, NVvP, NIV, NVvV, Provoet en V&VN Diabetes.


Nascholingen en video's

Multidisciplinaire NDF Nascholing ‘Eerste hulp bij diabetisch voetulcus’

Bij een diabetisch voetulcus gaat het snel van kwaad tot erger. 20.000 mensen lopen dat risico! Deze nascholing gaat over het voorkomen, vaststellen, beoordelen en behandelen van ulcera. En over de multidisciplinaire benadering die daarvoor nodig is. Je leert hoe je als zorgverlener, als team, als netwerk je bijdrage kunt leveren om er op tijd bij te zijn, de patiënt te betrekken en tijdig door te verwijzen. Om zo amputaties en verlies van kwaliteit van leven te voorkomen.

  • Sprekers: Jaap Kroon, kaderhuisarts diabetes; Nicolaas Schaper, hoogleraar internist; Lian Stoeldraaijers, (diabetes)podotherapeut
  • Doelgroep: huisartsen, diabetesverpleegkundigen en praktijkondersteuners/-verpleegkundigen
  • Accreditatie: Accreditatie is voor 1 punt toegekend (ID 460352) door Kwaliteitsregister V&V (praktijkondersteuners somatiek, praktijkverpleegkunde en diabetes zorg) en ABC1.
  • Kosten: € 49
  • Beschikbaar: via Mednet

Video's
Achtergrondinformatie voor zorgverleners

Webinar tijdens NDD2020 onder leiding van Bas van de Goor.
- Met medewerking van: NVvP, NVvDP en ProVoet
- Sprekers: Michel Boerrigter , Sandra van Strijp , drs. Jaap Kroon & Lian Stoeldraaijers
- Doelgroep: alle professionals die bij de voetzorg zijn betrokken

Nederland kent inmiddels enkele jaren basisverzekerde preventieve diabetische voetzorg voor alle mensen met een verhoogd risico op voetproblemen. De concrete doelen zijn een afname in het aantal ulcera en het aantal amputaties. Het overstijgende doel is een toename in de kwaliteit van leven voor mensen met diabetes mellitus. Dit webinar geeft om te beginnen een actueel beeld van beleid en organisatie van de diabetische voet- en wondzorg in Nederland, inclusief actuele ontwikkelingen. Om vervolgens de vertaalslag te maken naar persoonsgerichte preventie, vroegdiagnostiek en voetzorg in de praktijk. Én in goede regionale samenwerking tussen de eerste en tweede lijn.


Genoemde bronnen