Mijn Diabetesjaargesprek is de uitwerking van het NDF Gespreksmodel in een serie praktische communicatiemiddelen: een gesprekskaart, een wachtkamer-poster en een spreekkamerkaart. Allemaal in dezelfde herkenbare vormgeving, visueel sterk en aandacht vragend voor steeds dezelfde thema’s: lijf, leefstijl, welbevinden en zelfzorg.

Wat kun je vinden in deze rubriek?

 • Mijn Diabetesjaargesprek:
  - Gesprekskaart
  - Wachtkamerposter
  - Spreekkamerkaart
 • Keuzehulp ‘Diabetes type 2: leefstijl en medicijnen’
 • Online nascholing: Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie: Kennismaking en praktische handvatten voor het diabetesjaargesprek
 • Achtergrondinformatie:
  - NDF Gespreksmodel Persoonsgerichte diabeteszorg
  - NDF Gespreksmodel – voorbeeldvragen

 

Mijn Diabetesjaargesprek – gesprekskaart

De gesprekskaart kunt u meegeven en/of opsturen aan patiënten die binnenkort een afspraak hebben voor het diabetesjaargesprek. Op deze gesprekskaart staan 24 onderwerpen, die zijn verbeeld in aansprekende pictogrammen. De onderwerpen zijn zo samengesteld, dat alle facetten die u idealiter uit het jaargesprek wilt halen, eenvoudig voor het voetlicht komen. Patiënten kunnen voorafgaand aan het diabetesjaargesprek op deze gesprekskaart alvast aankruisen wat zij van belang vinden om te bespreken. Ook is er ruimte voor persoonlijke notities. Enkele vragen op de kaart stimuleren mensen om voorbereid de spreekkamer in te stappen.

 

Mijn Diabetesjaargesprek – Wachtkamerposter

Op de wachtkamerposter staan opnieuw de 24 thema’s afgebeeld. Hier draait het om algehele bewustwording, zodat patiënten zich in de wachtkamer nog even realiseren wat de mogelijke gespreksonderwerpen zijn tijdens de afspraak. Tevens wordt de patiënt herinnerd aan de gesprekskaart en zijn of haar eigen voorbereiding op het consult. Mocht een patiënt de kaart niet hebben ontvangen of zijn vergeten, dan wijst de poster hem/haar daar op. De assistent kan de gesprekskaart nogmaals uitreiken en die kan terplekke worden ingevuld.

 

Mijn Diabetesjaargesprek – spreekkamerkaart

Bij binnenkomst in de spreekkamer herkent de patiënt de kaart die de zorgverlener op tafel heeft liggen. Deze spreekkamerkaart heeft dezelfde herkenbare uitstraling en plaatjes als van de poster en gesprekskaart. Deze kaart dient als ondersteuning voor het gesprek en bevat naast de pictogrammen ook nog een tiental openingsvragen om het consult inhoudelijk vorm te geven. Op deze manier zijn na het consult niet alleen de belangrijkste onderwerpen besproken, maar kan het de patiënt ook helpen meer bewust te zijn van alle aspecten rond diabetes. Tot slot worden gezamenlijk doelen, de behandeling en de zorginzet samen bepaald.Keuzehulp Diabetes type 2: leefstijl en medicijnen

In deze keuzehulp worden de behandelopties voor leefstijlinterventie en verschillende medicijnen gepresenteerd, zodat patiënten die samen met hun zorgverlener kunnen vergelijken en bespreken. De keuzehulp is ontwikkeld op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten door Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (MUMC+) en PATIENT+, in samenwerking met Diabetes Vereniging Nederland, Nederlandse Diabetes Federatie en Nederlands Huisartsen Genootschap.Online nascholing: Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie: Kennismaking en praktische handvatten voor het diabetesjaargesprek

In deze nascholing maakt u kennis met ‘het andere gesprek’ in de zorg voor mensen met diabetes. U krijgt handvatten voor gezamenlijke besluitvorming die leiden tot persoonlijke behandeldoelen, die aansluiten bij het dagelijks leven van uw patiënt. Ook de voordelen voor de zorgverlener worden concreet gemaakt: effectievere consulten, beter functioneren van patiënt en betere diabetesuitkomsten. Want dat maakt deze nascholing wel heel duidelijk: persoonsgerichte zorg is juist óók uitkomstgericht.

De nascholing duurt ongeveer een uur en is goed voor 1 accreditatiepunt


Achtergrondinformatie

De informatie in deze rubriek is gebaseerd op het NDF Gespreksmodel Persoonsgerichte diabeteszorg dat werd ontwikkeld op basis van een langlopend grootschalig onderzoek in samenwerking met onder andere LUMC Diabetescentrum en UMCU Julius Centrum.
De resultaten van dat onderzoek zijn gebundeld in de NDF Toolkit rubriek Persoonsgerichte Diabeteszorg en preventie