Van de NDF Gesprekskaart persoonsgerichte diabeteszorg is een ook een speciale ‘jongeren-versie’ beschikbaar. De gesprekskaart wordt bovendien ondersteund door een website die de onderwerpen op de gesprekskaart voorziet van relevante en betrouwbare  informatie voor jongeren, ouders en zorgverleners.

 

 

Nascholingen en video's

Een pedagogisch perspectief in de zorg voor jongeren met diabetes: De kracht van luisteren naar de stem van jongeren

Nederland telt 19.000 jongeren met diabetes. Volgens recente rapporten is er reden om ons zorgen te maken. Jongeren met diabetes ervaren veel problemen met ‘gewoon meedoen’ op het niveau van hun leeftijdsgenoten. Als zorgverlener kun je niet alle problemen voorkomen of oplossen, maar je kunt wel ondersteunen op belangrijke sleutelmomenten. Deze nieuwe NDF e-learning geeft hiervoor praktische handvatten. Met een beetje theorie over de verschillende ontwikkelingsfases en wat daar bij hoort qua belevingswereld, gedrag en groei naar volwassenheid. Focus ligt op de praktijk: hoe verdisconteer je als zorgverlener het pedagogisch perspectief in jouw contact met de jongere in zijn wereld? Hoe kun je eraan bijdragen dat diabetes groei en ontwikkeling niet in de weg staan.