Op deze pagina enkele tools die kunnen ondersteunen bij het functioneringsgericht voorschrijven van hulpmiddelen en gezamenlijke besluitvorming.

 


Samenvattingskaarten kwaliteitscriteria diabeteshulpmiddelen

Het integraal consensusdocument 'Kwaliteitscriteria voor optimale en doelmatige inzet diabeteshulpmiddelen' beschrijft de landelijke kwaliteitscriteria voor diabeteshulpmiddelen. De kwaliteitscriteria geven een antwoord op de vraag hoe de zorg rondom 6 typen diabeteshulpmiddelen eruit zou moeten zien en welke consequenties dit vervolgens heeft voor de organisatie en infrastructuur van de zorg. In het document zijn zes samenvattingskaarten opgenomen die per type diabeteshulpmiddel een overzicht bieden van de belangrijkste kwaliteitscriteria. Voor het gemak bieden we die hieronder separaat aan. Wel met de opmerking dat het belangrijk is kennis te nemen van het integrale document, dat te vinden is in deze rubriek onder het kopje achtergrondinformatie.


Informatie ter ondersteuning van gezamenlijke besluitvorming

Let wel: bij de keuze van een diabetes hulpmiddel zal meespelen of het hulpmiddel wordt vergoed. Zie daarvoor hieronder: Vergoeding diabeteshulpmiddelen


Vergoeding diabeteshulpmiddelen


Scholingen / video's

Scholing

Video's


Achtergrondinformatie

Nederlandse richtlijnen en adviezen

Het integraal consensusdocument 'Kwaliteitscriteria voor optimale en doelmatige inzet diabeteshulpmiddelen' beschrijft de landelijke kwaliteitscriteria voor diabeteshulpmiddelen. De kwaliteitscriteria geven een antwoord op de vraag hoe de zorg rondom 6 typen diabeteshulpmiddelen eruit zou moeten zien en welke consequenties dit vervolgens heeft voor de organisatie en infrastructuur van de zorg. Het document vervangt de eerdere hier gepubliceerde consensusdocumenten voor specifiek insulinepomptherapie (2015), bloedglucosemeting (2017), en FGM en CGM (2020).

Internationale richtlijnen en adviezen