Dat diabetes meer vormen kent dan type 1 en 2 is natuurlijk bekend. Toch wordt daar in de fase van diagnosestelling vaak aan voorbij gezien. Met gevolg dat mensen met een minder gangbare vorm van diabetes vaak (te) lang verstoken blijven van de juiste zorg.
Deze rubriek is bedoeld om zorgverleners te informeren en ondersteunen wat betreft herkenning, tijdige diagnose, tijdige doorverwijzing en therapeutische differentiatie.

 

De rubriek is in ontwikkeling. Op dit moment beperkt het aanbod zich nog tot MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young). 

 

Spreekkamer tools

 

Voorlichtingsmateriaal gericht op doelgroep

 

Achtergrondinformatie voor huisartsen

 

Achtergrondinformatie voor kinderartsen