Het diabetesveld beleefde op 2 april een mijlpaal in de transitie richting persoonsgerichte diabeteszorg. Tijdens het NDF Symposium Persoonsgerichte diabeteszorg werden de resultaten gepresenteerd van een grootschalig onderzoek naar de toepassing van het diabetesjaargesprek als alternatief voor de gebruikelijke jaarcontrole. De conclusie van onderzoeksleider prof. dr. Guy Rutten was duidelijk: De zorg voor mensen met diabetes kan verder verbeterd worden door zorg op maat.

In het karakteristieke Akoesticum, de voormalige Frisokazerne, in Ede presenteerde Rutten de onderzoeksresultaten aan een gemêleerd gezelschap van behandelaars en zorgverleners, beleidsmakers en onderzoekers. Uit het onderzoek blijkt dat het diabetesjaargesprek goed toepasbaar is, dat zowel zorgverleners als mensen met diabetes de nieuwe aanpak waarderen én dat er gezondheidswinst te behalen is.

Voor veel deelnemers waren de resultaten niet verrassend omdat ze aansluiten bij eigen ervaringen uit de praktijk. Het onderzoek biedt wel belangrijke wetenschappelijke onderbouwing aan een route die we als veld eigenlijk al zijn ingeslagen. Volgens Rutten laten de resultaten ook zien dat we in Nederland, met het diabetesjaargesprek als innovatie, naadloos aansluiten bij de persoonsgerichte ontwikkeling van de diabeteszorg die zich wereldwijd aftekent.

Zowel in de plenaire discussie als in de sessies die daarop volgden stond de vraag centraal: hoe brengen we deze innovatie verder, als veld samen met alle stakeholders? In een geanimeerde sfeer werd de horizon verkend – een gesprek dat tijdens de afsluitende borrel gewoon doorging.

U kunt hieronder de presentaties en een uitgebreider verslag vinden.
Ook diabetesgeneeskunde.nl besteed aandacht aan het symposium door middel van een aantal video's met Guy Rutten, Marja van Strien en Mariska Brinkers.

Presentatie keynote Prof. dr. Guy Rutten
Video: Persoonsgerichte diabeteszorg in internationaal perspectief, Prof.dr. Guy Rutten
Presentatie sessie 1: Patiëntprofielen voor persoonsgerichte diabeteszorg
Presentatie sessie 2: Het diabetesjaargesprek in de spreekkamer
Presentatie sessie 3: Digitale ondersteuning diabetesjaargesprek en leefstijl met MiGuide
Presentatie sessie 4: Hoe haal ik nog meer uit het diabetesjaargesprek?
Presentatie sessie 5: Persoonsgerichte zorg: doen we de goede dingen op de goede manier?

Verslag NDF Symposium Persoonsgerichte diabeteszorg 2 april 2019