De NDF organiseert sector brede stakeholdersdialogen om knelpunten in de zorg te voorzien van structurele en duurzame oplossingen. Op basis van consensus en uitgewerkt in werkbare afspraken.

Een dialoog die in het bijzonder genoemd moet worden is de Rondetafel Diabeteszorg.